Kommunikasjon er den viktigste byggeklossen

I disse dager ramler det stadig ned reklame i den digitale postkassen for diverse systemer som skal gjøre all kommunikasjon så mye enklere innad i bedriften, og dermed øke effektiviteten. Det finnes systemer for alle typer bedrifter, og det alle disse systemene har til felles er at de er digitale. Vi snakker altså om digital kommunikasjon. Ingen nyhet i seg selv, Facebook og alle de andre sosiale nettverkene har jo for lengst tatt over verden, og jeg må innrømme at første gang jeg jobbet med et internt meldingssystem via datamaskinen så var det jo utrolig enkelt og deilig effektivt. Enkelte ledere er litt redd for en flatere struktur når det kommer til intern kommunikasjon, men i det store og hele er det bare plussider med slike systemer.

Digitalisere kommunikasjon

Men det er et tankekors at så mye kommunikasjon nå foregår på nettet. Vi tenker ikke over det til daglig, men den digitale revolusjonen som vi nå står midt oppe i kommer til å bli stående som en av de mest omfattende, og kjappeste, paradigmeskiftende i menneskets historie spør du meg. En av menneskets viktigste suksessfaktorer sammenlignet med andre dyr, som gjorde at vi kunne utvikle oss langt forbi noen andre skapninger på planeten, var vår utviklingsevne innenfor kommunikasjon. Vi innså at vi var sterkere i grupper, dermed ble kommunikasjon enda viktigere, og sosiale nettverk ble skapt som følge av dette. Forskere i dag peker for eksempel på at noe av grunnen til at Facebook og andre sosiale nettverk på nett er så populære, er fordi de gir oss følelsen av å tilhøre en mer oversiktlig sosial gruppe – noe som har gått litt tapt ettersom vi bor i større og større byer.

Kommunikasjon i dag skjer stadig mer i den digitale virkeligheten

Uansett, kommunikasjon er utrolig viktig for oss uansett om det foregår digitalt eller ikke. Vi er ekstremt sosiale skapninger, som nærmest kan føle fysisk smerte ved sosial avvisning, og grunnlaget for all sosial tilhørighet ligger i en eller annen form for kommunikasjon.